Skip to main content

Om Borev

Välkommen till oss på Borev. Vi är en av få revisionsbyråer som har valt att specialisera verksamheten på bostadsrättsföreningar. Med 30 års erfarenhet som specialister på bostadsrättsföreningar har vi skapat goda rutiner och kunskaper för att hantera de uppdrag vi åtar oss. Vi strävar mot att ha nöjda kunder genom att finnas tillgängliga, följa god revisionssed samt att leverera i tid.

Vårt kontor ligger i centrala Uppsala men vi har uppdrag i hela Mellansverige. Eftersom vi till stora delar arbetar digitalt ger det oss möjlighet att åta oss uppdrag i hela Sverige.

Verksamheten grundades 1988 av de fyra godkända revisorerna Lars, Tomas, Bertil och Bengt. Tillsammans med övrig personal har de med hårt arbete och personligt engagemang byggt upp en bred kundbas och stort kontaktnät inom fastighetssektorn.

Borev är idag väletablerat inom revision av bostadsrättsföreningar.

Under 2019 övertogs verksamheten av Tomas Ericson som har 15 års erfarenhet av revision och rådgivning. Tomas är auktoriserad revisor vilket medför att vi kan åta oss uppdrag som på grund av föreningens storlek eller på grund av bestämmelse i stadgarna kräver en auktoriserad revisor.

Under högsäsongerna förstärker vi organisationen med revisorer som biträder med olika delar i arbetsflödet. Det gör att vi kan effektivisera arbetena på ett bra sätt och även säkerställa kompetens och resurser inom företaget.

Tillsammans är vi ett kompetent och erfaret team inom fastighetsområdet med bra rutiner för att utföra revisionsuppdrag i bostadsrättsföreningar.

Välkommen!  

 

 

Kontakta Borev ››