Skip to main content

Varför anlita Borev?

 

Vi gillar bostadsrättsföreningar

Varje förening är unik, vilket ger oss ett omväxlande arbete. Vi får möjlighet att möta många olika människor och ställas inför ett flertal varierande frågor. Vi utvecklas kontinuerligt med nya frågor som uppstår och regler som förändras. 

 

Vi bidrar till trygghet

Vi ser nyttan med att utföra extern revision. Granskning av föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning medför trygghet för styrelsen, internrevisorn, banken, befintliga och framtida medlemmar med flera. Revisionen rapporteras i revisionsberättelsen som utgör en kvalitetsstämpel och ingår som en del av föreningens årsredovisning.

 

Vi arbetar med kontinuitet och personligt engagemang

Vårt mål är att våra kunder och samarbetspartners ska känna trygghet och stabilitet, att vi tar oss an uppdragen med engagemang. Vi arbetar långsiktigt och vill att ni ska uppleva att ni får samma goda service år efter år. Med förtroende från styrelsen och föreningens förvaltare skapas goda förutsättningar för bra revision.

 

Vi har kompetens och erfarenhet

Borev har arbetat med bostadsrättsföreningar sedan 1988. Genom åren har vi arbetat fram rutiner och arbetssätt för att utföra uppdragen så effektivt som möjligt. Gedigna kunskaper och erfarenheter inom företaget tillsammans med ett brett kontaktnät gör att vi kan hantera de flesta frågor som uppstår i en förenings ekonomi och förvaltning.

 

Vi är oberoende och vi har integritet

Innan vi åtar oss ett uppdrag kontrollerar vi att det inte finns något hot mot vårt oberoende samt att vi har tillgängliga resurser för uppdraget. Vi vågar även säga ifrån om vi observerar att något inte sköts i enlighet med gällande lagar, regler och stadgar. Det är trots allt en del av vårt arbete.

 

Vi har enkla beslutsvägar

Vår tydliga organisation bidrar att besluten kan tas snabbt samt att du enkelt får tag i rätt person för aktuell fråga.

 

 

Kontakta Borev ››