Skip to main content

Vi hjälper hundratals föreningar att hålla god ordning i sin ekonomi

Välkommen till BOREV. Vi erbjuder revisionstjänster och konsulttjänster till bostadsrättsföreningar. Vi ser oss som en pålitlig partner för bästa möjliga kontroll av föreningens ekonomi och förvaltning. Vi har specialiserat oss på bostadsrättsföreningar och har sedan starten 1988 utfört tusentals revisioner i föreningar runt om i Sverige.

Kontakta oss för kvalificerad revision och rådgivning! ››

Önskar ni offert på revision?

Kontakta oss för en offert på en revision av er förening. Klicka vidare för att komma till ett formulär som gör det enkelt för oss att komma i kontakt!

Är det något som behöver förklaras?

Har er bostadsrättsförening frågor som rör redovisningsregler, lagar och förordningar. Vi har brett kunnande inom fastighetsområdet. Läs mer om oss och vad vi kan hjälpa er med!

Revisionstjänster

Många föreningar anlitar oss för att få en professionell och effektiv granskning av bokföringen, årsredovisningen och styrelsens förvaltning. 

Kvalitet och kompetens

Hos oss får ni kvalitet och kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av revision och rådgivning, vidareutbildar oss regelbundet och har ett gediget kontaktnät. Vi har auktorisation, medlemskap i FAR och vid behov tillgång till professionell rådgivning.

Läs mer om oss på Borev ››

Erfarenhet och trygghet

Borev har arbetat med bostadsrättsföreningar sedan 1988. Genom åren har vi arbetat fram rutiner och processer för att utföra uppdragen så effektivt som möjligt. Vi ser nyttan med att utföra extern revision. Granskning av föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning medför trygghet för styrelsen, internrevisorn, banken, befintliga och framtida medlemmar.

Vi har erfarenhet! ››

Vi är oberoende och har integritet

Innan vi åtar oss ett uppdrag kontrollerar vi att det inte finns något hot mot vårt oberoende samt att vi har tillgängliga resurser för uppdraget. Vi informerar när vi anser att något inte sköts i enlighet med gällande lagar, regler eller stadgar, och vi lämnar rekommendationer när vi noterar något som går att förbättra. 

Vi har integritet! ››

Vi är på plats i våra nya lokaler!

Sedan december 2021 är vi på plats i våra nya lokaler på S:t Olofsgatan 33 C i Uppsala och skulle självklart vilja se dig komma till oss. Vi har dock liksom många andra företag vidtagit åtgärder för att minska spridningen av Covid-19, bland annat genom att vara mer restriktiva med fysiska möten.

Läs gärna om våra åtgärder beträffande Covid-19 ››