Skip to main content

Vi hjälper hundratals föreningar att hålla god ordning i sin ekonomi

Välkommen till BOREV. Vi erbjuder revisionstjänster och konsulttjänster till bostadsrättsföreningar. Vi ser oss som en pålitlig partner för bästa möjliga kontroll av föreningens ekonomi och förvaltning. Vi har specialiserat oss på bostadsrättsföreningar och har sedan starten 1988 utfört tusentals revisioner i föreningar runt om i Sverige.

Kontakta oss för kvalificerad revision och rådgivning! ››

Stöddokument för styrelsemedlemmar

Utöver att upprätta tydliga protokoll finns det en hel del att tänka på vid styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Vårt stöddokument och checklista kan vara till stor hjälp!

Budgeten är ett viktigt verktyg för styrelsen

En genomarbetad budget ger trygghet och förutsägbarhet i föreningens ekonomi. Den ger möjlighet att planera på längre sikt och koppla ekonomin närmare föreningens underhållsplanering.

Tryggare Bostadsrätt

Riksdagen har tagit beslut om ändringar i bostadsrättslagen, som börjar gälla den 1 januari 2023. Syftet med beslutet är att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Kvalitet och kompetens

Hos oss får ni kvalitet och kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av revision och rådgivning, vidareutbildar oss regelbundet och har ett gediget kontaktnät. Vi har auktorisation, medlemskap i FAR och vid behov tillgång till professionell rådgivning.

Läs mer om oss på Borev ››

Erfarenhet och trygghet

Borev har arbetat med bostadsrättsföreningar sedan 1988. Genom åren har vi arbetat fram rutiner och processer för att utföra uppdragen så effektivt som möjligt. Vi ser nyttan med att utföra extern revision. Granskning av föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning medför trygghet för styrelsen, internrevisorn, banken, befintliga och framtida medlemmar.

Vi har erfarenhet! ››

Vi är oberoende och har integritet

Innan vi åtar oss ett uppdrag kontrollerar vi att det inte finns något hot mot vårt oberoende samt att vi har tillgängliga resurser för uppdraget. Vi informerar när vi anser att något inte sköts i enlighet med gällande lagar, regler eller stadgar, och vi lämnar rekommendationer när vi noterar något som går att förbättra. 

Vi har integritet! ››

Boka möte med oss

Vårt kontor är inte alltid bemannat. Kontakta oss för att boka ett personligt besök.

Vill du lämna dokument till oss så finns det en postlåda utanför vår entré. På vår kontaktsida hittar du en karta till vårt kontor.

Kontakt ››