Skip to main content

Vi vill gärna underlätta styrelsearbetet i din bostadsrättsförening

Det är en hel del att tänka på vid styrelse- och revisionsarbete i en bostadsrättsförening. Som ett stöd för detta arbete har vi därför tagit fram ett dokument som vi tror kan vara till god hjälp för dig som är kund till oss på Borev.

Dokumentet innehåller allmän information som vi tror kan vara till nytta för styrelsemedlemmar och internrevisorer i bostadsrättsföreningar, liksom stödpunkter till styrelsearbete och till möten och protokoll. Där hittar du även en checklista inför revisionen som vi hoppas kan vara till stor hjälp.

Klicka här eller på bilden för att ladda ned dokumentet! (PDF 4,9 Mb) ››