Skip to main content

Tryggare Bostadsrätt

I juni 2022 tog riksdagen beslut om ändringar i bostadsrättslagen, som börjar gälla den 1 januari 2023. Lagförslaget kallas Tryggare Bostadsrätt, med syfte att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Flera av lagförslagen påverkar alla bostadsrättsföreningar, däribland tydligare regler kring renovering, rösträtt och mer långtgående upplysningsplikt i årsredovisningen.

Några av punkterna i den nya bostadsrättslagen är bl a:

  • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas
  • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
  • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter.

Läs mer om Tryggare bostadsrätt här ››

Referens
Eva Törning och/eller Karin Siwerts, Tidningen Balans