Om Borev

Välkommen till oss på Borev. Vi är en av få revisionsbyråer som har valt att specialisera sig på kvalificerade tjänster till bostadsrättsföreningar.

Verksamheten grundades för över 30 år sedan och vi har utvecklat goda rutiner för att hantera de uppdrag vi åtar oss.

Vi strävar mot att ha nöjda kunder genom att finnas tillgängliga, följa god revisionssed samt att leverera i tid.

Vi gillar bostadsrättsföreningar

Varje förening är unik, vilket ger oss ett omväxlande arbete. Vi får möjlighet att möta många olika människor och ställas inför ett flertal varierande frågor. Vi utvecklas kontinuerligt med nya frågor som uppstår och regler som förändras. 

Vi bidrar till trygghet

Vi ser nyttan med att utföra extern revision. Granskning av föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning medför trygghet för styrelsen, internrevisorn, banken, befintliga och framtida medlemmar med flera. Revisionen rapporteras i revisionsberättelsen som utgör en kvalitetsstämpel och ingår som en del av föreningens årsredovisning.

Vi arbetar med kontinuitet och personligt engagemang

Vårt mål är att våra kunder och samarbetspartners ska känna trygghet och stabilitet, att vi tar oss an uppdragen med engagemang. Vi arbetar långsiktigt och vill att ni ska uppleva att ni får samma goda service år efter år. Med förtroende från föreningen och dess ekonomiska förvaltare skapas goda förutsättningar för bra revision.

Vi har kompetens och erfarenhet

Borev har arbetat med bostadsrättsföreningar sedan 1988. Genom åren har vi arbetat fram rutiner och arbetssätt för att utföra uppdragen så effektivt som möjligt. Gedigna kunskaper och erfarenheter inom företaget tillsammans med ett brett kontaktnät gör att vi kan hantera de flesta frågor som uppstår i en förenings ekonomi och förvaltning. Vi har auktoriserad revisor vilket medför att vi kan åta oss uppdrag som på grund av bestämmelser i stadgarna kräver en godkänd eller auktoriserad revisor. 

Vi är oberoende och vi har integritet

Innan vi åtar oss ett uppdrag kontrollerar vi att det inte finns något hot mot vårt oberoende samt att vi har tillgängliga resurser för uppdraget. Vi informerar om vi anser att något inte sköts i enlighet med gällande lagar, regler och stadgar, och vi lämnar rekommendationer på sådant som vi anser går att förbättra. Det är en del av vårt arbete.

Vi har uppdrag i hela Sverige

Vårt kontor ligger i centrala Uppsala men vi har uppdrag i stora delar av landet. Eftersom vi i stor utsträckning arbetar digitalt ger det oss möjlighet att åta oss uppdrag i hela Sverige. 

Tillsammans är vi ett kompetent och erfaret team inom fastighetsområdet med bra rutiner för att utföra revisionsuppdrag i bostadsrättsföreningar. 

Välkommen till oss på Borev!