Rutiner med hänsyn till covid-19

Spridningen av Covid-19 påverkar oss alla och nu är det extra viktigt att vi alla visar varandra hänsyn. För er och vår trygghet har vi vidtagit extra åtgärder. 

  • Vi har infört skärpta hygien- och rengöringsrutiner av våra lokaler och uppmanar alla att hålla avstånd. Handsprit finns tillgängligt för såväl kunder som medarbetare.
  • Medarbetare som visar minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma.
  • På samma sätt uppmanar vi dig som har symptom att stanna hemma – vi finns här när du är frisk och kry igen!
  • Vi kan träffas över videomöten. Självklart skulle vi önska fler besök i våra nya lokaler, men fram till dess att pandemin lagt sig bokar vi fysiska möten sparsamt.


Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur man bäst skyddar sig själv och andra. Håll dig uppdaterad du också via Folkhälsomyndighetens hemsida. Våra rutiner kan komma att ändras beroende på hur situationen i samhället utvecklas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Ta hand om varandra!